Anioły w Ameryce. Do zobaczenia na pokazach!

Anioły w Ameryce. Do zobaczenia na pokazach!

We wrześniu ruszają w kinach pokazy kultowego spektaklu “Anioły w Ameryce. Gejowska fantazja na motywach narodowych”. To opowieść o chorobie, ale też – a może przede wszystkim – o miłości, zaufaniu i wykluczeniu, o wierze i polityce. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął aktor Jacek Poniedziałek, autor przekładu tej sztuki.

Anioły w Ameryce? Trudny temat

Ameryka, połowa lat 80. XX wieku. Grupa nowojorskich gejów zmaga się z problemami życia w wielkim mieście, tożsamości płciowej i kulturowej w czasach przemian obyczajowych, szalejącego kryzysu, pandemii AIDS i konserwatywnych rządów administracji Ronalda Regana. To zarysy akcji wielowarstwowej, uznanej za kultową, tragikomedii „Anioły w Ameryce” Tony’ego Kushnera.

Dwaj główni bohaterowie są chorzy na AIDS. Jeden z nich, Prior Walter (grany przez Andrew Garfielda – „The Social Network”), zastanawia się, czy jest przy zdrowych zmysłach, ponieważ zaczyna widzieć duchy i anioły. Drugi – Roy Cohn (w tej roli Nathan Lane) – to postać ponoć stworzona przez autora na kanwie prawdziwej postaci ze świata amerykańskiej polityki. Roy nie może uwierzyć, że zapadł na AIDS, ponieważ sądził zawsze, że tylko „szarzy ludzie” mogą zachorować na tę chorobę.

„Anioły w Ameryce” to sztuka, za którą autor – Tony Kushner – otrzymał Nagrodę Pulitzera, a także dwie Nagrody Tony, dwie Drama Desk Awards, The Evening Standard Award i wiele innych. Na podstawie sztuki powstała również opera skomponowana przez Petera Eötvösa i sześcioodcinkowy serial wyreżyserowany przez Mike’a Nicholsa.

Najlepsza sztuka XX wieku

Londyński National Theatre po raz pierwszy pokazał “Anioły w Ameryce” już w 1992 (część pierwszą – „Millennium nadchodzi”), a po roku część drugą – „Pierestrojka”. W 1998 roku narodowa scena Wielkiej Brytanii uznała „Anioły w Ameryce” za jedną z dziesięciu najlepszych sztuk teatralnych XX wieku.

Nową inscenizację sztuki Kushnera, którą zobaczymy w kinach, wyreżyserowała Marianne Elliott, której realizacje „Dziwnego przypadku psa wieczorową porą” i „War Horse” („Czasu wojny”) oglądaliśmy w cyklu „National Theatre Live” w latach ubiegłych.

Obok Andrew Garfielda w obsadzie znaleźli się: Denise Gough, Nathan Lane („Producenci”, „Stuart Malutki”), James McArdle (znany ze „Star Wars: Przebudzenie mocy”) i Russell Tovey („The Pass”).

Pionierski dystrybutor kinowych wydarzeń na żywo

“Anioły w Ameryce” są na terenie Polski dostępne dzięki dystrybutorowi najwyższej jakości kontentu alternatywnego dla kin, w tym transmisji HD LIVE i retransmisji HD z najlepszych teatrów i sal koncertowych świata, będący jednym ze światowych pionierów w tym zakresie. Marka www.nazywowkinach.pl została ustanowiona przez firmę CIKANEK FILM, działającą obecnie w 14 krajach Europy Centralnej i Wschodniej, a powstałą w roku 2007, by kreować i rozwijać rodzący się właśnie fenomen transmisji do kin spektakli i koncertów.

„The Metropolitan Opera: Live in HD”, „Bolshoi Ballet Live”, „National Theatre Live”, „Exhibition on Screen” , „Comedie-Francaise Live” czy „The Berliner Philharmoniker Live in Cinemas” to tylko niektóre z cykli dystrybuowanych przez CIKANEK FILM. Rocznie firma sprzedaje w samej tylko Polsce ponad 120.000 biletów.

– Ze względu na boha­te­rów sztuki i jej tema­tykę (pan­de­mia AIDS w latach 80. XX wieku) i ze względu na obecną sytu­ację poli­tyczną w kraju chcemy dotrzeć do wszyst­kich osób LGBT – rów­nież tych, które żyją w ukry­ciu. – tłu­ma­czy Bar­tło­miej Maj­ch­rzak, dyrektor nazywowkinach.pl. – Liczymy, że po obej­rze­niu nowej insce­ni­za­cji „Anio­łów” poczują się pew­niej. Dru­gim naszym celem jest zwró­ce­nie uwagi na cią­głe zagro­że­nie ze strony HIV/AIDS.

Dyrek­tor przez wpro­wa­dze­nie sztuki Kush­nera do reper­tu­aru chce uświa­do­mić mło­dym ludziom histo­rię walki z HIV/AIDS, wymiar cier­pie­nia, jakie powią­zane było z tymi zma­ga­niami oraz uchro­nić przed przy­krymi, nierzadko wręcz tragicznymi kon­se­kwen­cjami zanie­dby­wa­nia zdro­wia. Maj­ch­rzak nie zga­dza się na auto­cen­zu­ro­wa­nie reper­tu­aru, „zakła­ma­nia i hejtu”. Celem jego i całego zespołu jest „mery­to­ryczna, przy­ja­zna dys­ku­sja” oraz edu­ka­cja w zakre­sie HIV/AIDS w kon­tek­ście życia spo­łecznp­ści LGBTQ+.

Do zobaczenia na pokazach!

część 1. „Millennium nadchodzi”:

16 września Wrocław kino Nowe Horyzonty
11 września – sieć kin Helios: Bełchatów, Białystok Alfa Centrum, Białystok Atrium Biała, Białystok Jurowiecka, Bielsko Biała, Bydgoszcz, Dąbrowa Górnicza, Gdańsk Alfa, Gdańsk Metropolia, Gdynia, Gniezno, Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Jelenia Góra, Kalisz, Kędzierzyn Koźle, Kielce, Legnica, Lubin, Nowy Sącz, Olsztyn, Opole, Piotrków Trybunalski, Piła, Poznań, Przemyśl, Płock, Radom, Rzeszów Galeria, Rzeszów Powstańców, Siedlce, Sosnowiec, Starachowice, Szczecin Kupiec, Szczecin Outlet, Tczew, Tomaszów Mazowiecki, Wołomin, Wrocław Bielany Wrocławskie, Wrocław Magnolia, Łódź
14 września Katowice kino Kosmos
21 września – sieć kin Multikino: Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań Stary Browar, Szczecin, Warszawa Ursynów, Warszawa Targówek, Warszawa Złote Tarasy, Wrocław Pasaż, Zabrze.
4 października Wrocław kino Nowe Horyzonty
7 października Toruń Kino Centrum, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu
19 października – sieć kin Multikino: Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań Stary Browar, Szczecin, Warszawa Ursynów, Warszawa Targówek, Wrocław Pasaż, Zabrze.
4 listopada Wrocław kino Nowe Horyzonty
9 listopada – sieć kin Multikino: Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań Stary Browar, Szczecin, Warszawa Ursynów, Warszawa Targówek, Warszawa Złote Tarasy, Wrocław Pasaż, Zabrze.
13 maja 2018 Częstochowa OKF Iluzja

część 2. „Pierestrojka”:

23 września Wrocław kino Nowe Horyzonty
25 września – sieć kin Helios: Bełchatów, Białystok Alfa Centrum, Białystok Atrium Biała, Białystok Jurowiecka, Bielsko Biała, Bydgoszcz, Dąbrowa Górnicza, Gdańsk Alfa, Gdańsk Metropolia, Gdynia, Gniezno, Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Jelenia Góra, Kalisz, Kędzierzyn Koźle, Kielce, Legnica, Lubin, Nowy Sącz, Olsztyn, Opole, Piotrków Trybunalski, Piła, Poznań, Przemyśl, Płock, Radom, Rzeszów Galeria, Rzeszów Powstańców, Siedlce, Sosnowiec, Starachowice, Szczecin Kupiec, Szczecin Outlet, Tczew, Tomaszów Mazowiecki, Wołomin, Wrocław Bielany Wrocławskie, Wrocław Magnolia, Łódź
26 września – sieć kin Multikino : Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań Stary Browar, Szczecin, Warszawa Ursynów, Warszawa Targówek, Warszawa Złote Tarasy, Wrocław Pasaż, Zabrze.
21 września Katowice kino Kosmos
8 października Toruń Kino Centrum, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu
18 października Wrocław kino Nowe Horyzonty
26 października – sieć kin Multikino: Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań Stary Browar, Szczecin, Warszawa Ursynów, Warszawa Targówek, Wrocław Pasaż, Zabrze.
5 listopada Wrocław kino Nowe Horyzonty
16 listopada – sieć kin Multikino : Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań Stary Browar, Szczecin, Warszawa Ursynów, Warszawa Targówek, Warszawa Złote Tarasy, Wrocław Pasaż, Zabrze.
20 maja 2018 Częstochowa OKF Iluzja

/tekst i foto. materiały prasowe/