Chillli Tennis Open 2018

Chillli Tennis Open 2018

Od lat już kilku i reFForm Fetish Store i Fundacja REFFORM wspierają działania Stowarzyszeń i Fundacji, które jako cel statutowy przyjęły realizację zadań w sferze antydyskryminacyjnej oraz przeciwdziałają wykluczeniom osób LGBT.

Stowarzyszenie Klub Sportowy Chillli jest taką właśnie organizacją dlatego od szeregu lat wspieramy oraz fundujemy uczestników turnieju upominki.

W imieniu Organizatorów Chillli Tennis Open Katowice oraz własnym serdecznie zapraszamy na ósmą edycję wturnieju tenisowego LGBT – Chillli Tennis Open! 


O Stowarzyszeniu Klub Sportowy Chillli

Stowarzyszenie od wielu lat wspiera i rozwija sportowe pasje u osób ze środowiska LGBT. Upowszechnianie, promocja kultury fizycznej, budowanie motywacji poprzez sport u osób dyskryminowanych ze względu na orientację seksualną – to główny cel Stowarzyszenia. Czynne uprawianie sportu pomaga budować pewność siebie oraz przyczynia się do lepszego odnalezienia się w świecie, gdzie często spotykają nas nieprzyjemności związane z wykluczeniem i brakiem tolerancji. Poprzez działanie Stowarzyszenia pragniemy uświadamiać, że nikt, niezależnie od wyznawanej wiary, koloru skóry czy orientacji seksualnej, nie powinien czuć się odrzucony.

Stowarzyszenie prowadzi sekcje: siatkówki, tańca towarzyskiego, tenisa, oraz zajęcia pływackie. Cyklicznie organizuje również spływy kajakowe, które cieszą się sporą popularnością.

Prowadzi także grupę wsparcia, która, w razie potrzeby, m.in. pomaga dotrzeć do terapeutów. Przeciwdziała również formie dyskryminacji, którą jest wykluczenie ze względu na status materialny – dofinansowujemy udział w turniejach sportowych, składkach na wynajem sal, itp. osobom, które bez tej pomocy pozbawione byłyby możliwości treningów, a co za tym idzie – wykluczone podwójnie.

Kluczowym przedsięwzięciem Stowarzyszenia jest organizowany już po raz ósmy Międzynarodowy Turniej Chillli Tennis Open (CTO). CTO należy do cyklu turniejów rozgrywanych w ramach Międzynarodowej Organizacji Tenisa GLTA, zrzeszającej miłośników tego sportu wśród osób społeczności LGBT na całym świecie. Impreza ta co roku dostarcza ogromnych emocji tak samo na kortach, jak i na trybunach, a nam pozwala wymienić doświadczenia z zakresu organizacji i działań podobnych stowarzyszeń z całego świata. W tegorocznej edycji turnieju swój udział potwierdzili zawodnicy z wielu krajów, w tym oczywiście i z Polski.

Jako organizatorzy CTO oraz innych wydarzeń pragniemy by każdy, niezależnie od swej różnorodności, doświadczał w życiu jak najmniej dyskryminacji oraz mógł poprzez uprawianie sportu czerpać z życia jak najwięcej radości.