Cicha Tęcza

Cicha Tęcza

Witamy w gronie NGO

W kwietniu tego roku sąd rejestrowy w Warszawie wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego nową organizację pozarządową – Fundację Cicha Tęcza. Jej mottem jest hasło: “Radosny nie oznacza głośny“, jakże wymowne i nakłaniające do zastanowienia się.

Mariusz Szpitalny – prezes Fundacji

Prezes Fundacji – Mariusz Szpitalny jest osobą porozumiewająca się w polskim języku migowym a do tego tak bardzo przedsiębiorczą i czująca swoją misję, że od początku działalności znajduje wsparcie wielu osób i zjednuje sobie inne organizacje pozarządowe.

Na stronie internetowej Fundacji czytamy, że ..

Osoby głuche orientacji nieheteroseksualnej mają dodatkowy problem z funkcjonowaniem w tak skonstruowanym świecie. Są organizacje pomagające w akceptacji własnej orientacji, pomagające w przezwyciężaniu trudności napotykanych w życiu osób LGBT, ale dotyczy to osób potrafiących się komunikować za pomocą głosu. Osobom niesłyszącym pozostaje ograniczony kontakt w sprawach związanych z ich życiem osobistym, zawodowym i społecznym.”

Fundacja Cicha Tęcza rozpoczyna swój program “O seksie po cichu” i potrzebuje zebrać środki finansowe na jego start.


Zwracamy się do wszysktich ludzi dobrej woli i dobrym sercu o wsparcie działań tej Fundacji i programu “O seksie po cichu” na stronie:

<<< https://pomagam.pl/oseksiepocichu >>>