Jordan Fox w rozmowie z blog.refform.pl

Jordan Fox w rozmowie z blog.refform.pl

W cyklu “Branżowe rozmowy z …” publikujemy rozmowę z Jordanem Foxem (r. 1987), francuskim aktorem porno i znanym performerem


Robert [R]: – Hi Jordan, thank you for agreeing on being interviewed for our gay fetish blog. To start with, I would like to ask you to tell a person who does not know you yet who you are and what you do for a living? // Cześć Jordan, dziękuję za zgodę na wywiad dla naszego gejowskiego bloga  fetyszowego. Na początek chciałbym Cię poprosić byś powiedział tym, którzy Cię nie znają kim jesteś i co robisz.

Jordan Fox [JF]: – Hi guys! I am Jordan Fox, I am French and I do porn. I have been full time pornstar 2008-2015 , then I did a break to study and I work in a travel agency now. Now I’m still doing some porn work from time to time, just for the fun. // Cześć chłopaki! Jestem Jordan Fox, jestem Francuzem i robię porno. W latach 2008-2015 byłem aktorem porno i zajmowałem się tym na cały etat, następnie zrobiłem sobie przerwę na studia. Teraz pracuję w agencji turystycznej. Wciąż jeszcze zajmuję się trochę porno, tak dla zabawy.

[R] – As a performer, what kind of shows you give? For whom? //Jako performer jakiego typu pokazy dajesz? Dla kogo?

[JF] –  I do hardcore porn shows, and this is definitely not for a sensitive audience lol! I am fully naked on stage, jerk off, fuck a bottom guy, and sometimes play with the audience as well. I am exhibitionist so I do enjoy it a lot. I have been performing all over Europe, including twice in Poland (Dark Angels Club, in Poznan). // Robię ostre porno, definitywnie nie dla wrażliwych odbiorców. Na scenie jestem całkowicie nagi, masturbuję się, posuwam pasywa a czasem bawię się też z widownią. Jestem ekshibicjonistą więc bardzo mi się to podoba. Daję pokazy w całej Europie, w tym już dwukrotnie w Polsce (Klub Dark Angels, Poznań).

[R] – You know, before I prepare questions for the interview I asked some of my friends to give me suggestions for the questions for you. One of those suggestions I am going to use now and here it is (thanks T. for this suggestion): When you are giving a performance, is it usually an improvised action or rather a previously planned interaction that you have to follow? // Wiesz, przed przystąpieniem do napisania pytań do wywiadu spytałem kilku moich znajomych o sugestie o co mam Ciebie zapytać. Teraz właśnie padnie zasugerowane pytanie (dzięki T. za podpowiedź): Czy gdy dajesz pokaz, to całkowicie improwizujesz czy raczej jest to wcześniej zaplanowana akcja?

[JF] – It’s all about fucking, so it’s all improvised, depends on my partner, the stage, the audience. When having sex, I always follow my instincts, especially the wildest ones. // Przecież chodzi o pieprzenie zatem wszystko jest wyłącznie improwizowane i zależy od mojego partnera, sceny, publiczności. Gdy uprawiam seks podążam za swoimi instynktami, zazwyczaj tymi najdzikszymi.

[R] – Obviously, you travel a lot and you have been to so many places, countries, clubs and other gay venues. Which of them are worth visiting and why? // Oczywiście często podróżujesz i byłeś już w tylu miejscach, krajach, klubach i innych gejowskich przybytkach. Które z nich są warte odwiedzenia i dlaczego?

[JF] – I have been to lot of countries and each one has something to offer, from the largest one to the smallest one. I try the enjoy the best of each country. I have been to a lot of places in Poland and I do appreciate this country a lot: the architecture (Lublin, Wrocław, Gdańsk), the landscapes, the food (I love pierogis) and of course the Polish guys! // Byłem w wielu krajach, od małych po duże, i każdy z nich ma coś do zaoferowania. Zawsze próbuję znaleść to, co najlepsze w każdym z nich. Byłem w wielu miejscach w Polsce i bardzo mi się Polska spodobała, lubię jej architekturę (Lublin, Wrocław, Gdańsk), krajobrazy i jedzenie (kocham pierogi) i oczywiście polskich chłopaków.

[R] – Jordan, I am wondering if you could let our readers know more about your preferences as a gay man. What are you into? // Jordan, czy mógłbyś powiedzieć naszym czytelnikom coś więcej o swoich preferencjach, jako geja?

[JF] – I am top, I do like athletics smooth bottom, submissive in bed. // Jestem aktywem, lubię wysportowanych, gładkich pasywów, uległych w łóżku.

[R] – You have been to Poland several times, how do you find the Polish gay scene? // Byłeś w Polsce kilka razy, co sądzisz o polskiej scenie gejowskiej?

[JF] – I have not been out a lot, because I am not a party boy, but I have been to some nice orgies. Polish guys are handsome and very good in bed, they know how to have good sex. // Nie za wiele wychodziłem, bo nie jestem typem imprezowicza ale za to uczestniczyłem w kilku fajnych orgiach. Polscy kolesie są przystojni, bardzo dobrzy w łóżku – wiedzą, jak dobrze uprawiać seks.

Jordan Fox

[R] – I am wondering how your perfect date might look like. Can you share this with us? // Zastanawiam się, jak by mógła wyglądać Twoja idealna randka?

[JF] –  Well, on a perfect date I think the most important is the attitude, just be friendly and humble, I just hate arrogance and complicated guys… Too much posh divas and drama queens on the gay scene, so just be yourself, and smile. Guys think they just have to be sexy, but I do believe that personality and attitude matter a lot. // Cóż, na idealnej randce najważniejsza jest postawa, po prostu trzeba być przyjaznym i skromnym, nienawidzę arogancji i skomplikowanych facetów. Zbyt dużo jest odpicowanych diw i przewrażliwionych księżniczek na scenie gejowskiej, lepiej być sobą, uśmiechać się. Kolesie myślą, że wystarczy być sexy ale ja sądzę, że to raczej osobowość i postawa się liczą.

[R] – Where we might see you in the past and where we can see you in the future? // Gdzie mogliśmy i możemy Ciebie zobaczyć?

[JF] – Well I am living here in Strasbourg and I don’t have big plans. My only goal is to enjoy the simple pleasures of life. I used to be in the porn industry for years and done over 100 films, so now I live each day as it comes. Follow me on Instagram to keep in touch: jordanfoxreal // Mieszkam w Strasbourgu i nie mam wielkich planów. Moim jedynym celem jest cieszyć się z prostych przyjemności w życiu. W porno biznesie byłem przez długie lata, wystąpiłem w ponad 100 filmach więc teraz po prostu żyję każdym dniem, który nadchodzi. Możecie mnie złapać na Instagramie i skontaktować się ze mną: jordanfoxreal .

[R] – Jordan, thank you for your great answers. I hope we can see you live very soon if not in Poland, then in some other places in the world. // Jordan, dziękuję Ci bardzo za odpowiedzi. Mam nadzieję, że zobaczymy Cię na żywo jeśli nie gdzieś w Polsce, to na pewno w jakimś innym miejscu na świecie.

[JF] -Thank you! I hope to come back soon to Poland! Dziękuję! // Dziekuję! Mam nadzieję, że wkrótce powrócę do Polski. Dziękuję.


Rozmawiał: Robert Strzelecki
Wywiad autoryzowany w dniu 07.07.2018 r.
Zdjęcia pochodzą z archiwum Jordana Foxa i opublikowano je za jego zgodą.